Trifamox 750 mg Inj

Trifamox 1500 mg Inj

Trifamox 500 mg Tab

Clarion 250 mg Tab

Clarion 500 mg Tab

Levo 250 mg Tab

Levo 500 mg Tab

Eleva Plus 1 gm Inj

Eleva Plus 2 gm Inj

Azeath 250 mg Tab

Azeath 500 mg Tab

Flucillin 250 mg Cap

Flucillin 500 mg Cap

Theomycin 250 mg Tab

Zeekan